Khóa đào tạo chuyên sâu về Các giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng và Kiến trúc xanh

Khóa đào tạo chuyên sâu về Các giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng và Kiến trúc xanh

Một số chuyên gia của VIEALIFE đã tham gia bài giảng trong Khóa tập huấn chuyên sâu về Các giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng và Kiến trúc xanh vào tháng17-18/ 3/2012 tại Đại học kiến trúc Hà Nội. Chương trình do Viện Kiến trúc nhiệt đới  và Hiệp hội tư vấn CHLB […]