“Công trình Xanh không phải là những công trình đắt tiền”

“Công trình Xanh không phải là những công trình đắt tiền”

Đó là đánh giá của PGS,TS. Hoàng Mạnh Nguyên, xoay quanh câu chuyện phát triển Công trình Xanh ở Việt Nam hiện nay. PV: Ông đánh giá như thế nào về hiện trạng phát triển Công trình Xanh ở Việt Nam hiện nay? TS. Hoàng Mạnh Nguyên: Dựa trên nhu cầu sống xanh ngày càng cao, […]