Bằng khen của Bộ Xây dựng trong cuộc thi thiết kế nhà ở

Bằng khen của Bộ Xây dựng trong cuộc thi thiết kế nhà ở

Bằng khen của Bộ Xây dựng trong cuộc thi thiết kế nhà ở cho người thu nhập trung bình (Đã được xuất bản thành sách)