Kết quả Cuộc thi ” Ý tưởng thiết kế kiến trúc cổng cửa”

Kết quả Cuộc thi ” Ý tưởng thiết kế kiến trúc cổng cửa”

Kết quả Cuộc thi ” Ý tưởng thiết kế kiến trúc cổng cửa “ Sau gần 4 tháng phát động Từ ngày 25/5/2008 – 15/9/2008, cuộc thi: ý tưởng thiết kế kiến trúc cổng cửa khẩu Việt Nam đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các đơn vị tư vấn, thiết […]