Tự học Revit 2016 dành cho người mới bắt đầu

Tự học Revit 2016 dành cho người mới bắt đầu

+ Cần phải xác định một mục tiêu chi tiết, cụ thể: giả sử lấy công trình mình đang muốn làm để thực hiện.
+ Học theo đúng lịch trình thứ tự các bài học mà Lophocrevit.com đưa ra cho các bạn.